Kontakt

Kennel Ägare

Torbjörn Åström

Glädjens gränd 41, Umeå

Västerbotten

090-14 85 85

070-301 63 82

Torbjorn@umedalen.ac