Vårt mål med avelsarbete är inställd på sunda harmoniska Golden Retrievers med mentalitet och exteriör som möjliggör långa friska hundliv

Under uppbyggnad

Kennel Ägare

Torbjörn Åström

Glädjens gränd 41, Umeå

Västerbotten

090-14 85 85

070-301 63 82

Torbjorn@umedalen.ac